Dagligdagen i vuggestuen

 

  • Kl.  07.30-08.30. Vi går på stuen, hvor der er fri leg.
  • Kl.  08.30-10.30. Samling + Dagens aktiviteter, inde/ude.
  • Kl.  10.30-11.30. Børnene dækker bord og vi spiser frokost.
  • Kl.  12.00-14.00. Børnene bliver lagt til at sove.
  • Kl.  14.15-15.15  Vi spiser frugt.
  • Kl.  14.30-16.00. Leg og aktiviteter inde / på legepladsen
  • Kl.  16.00-17.00.  Vi samles på én af stuerne eller legepladsen og spiser evt. “restmadder” fra frokost. Leg og oprydning og afhentning af de sidste børn.

 

 

 

 

Det daglige arbejde i vuggestuen er baseres på:

- at have et helhedssyn på barnets udvikling,
- at forældre og personalesamarbejdet tillægges stor værdi
- integration der foregår spontant og ved planlagte aktiviteter
- at arbejde med børnene i mindre grupper,
- at give barnet rammer, hvor der er plads til fordybelse, undren og nysgerrighed,
- at give barnet sanseoplevelser bl.a. igennem naturoplevelser,
- at skabe sammenhæng, overblik og genkendelighed i barnets verden,
- at inddrage barnet i hverdagens gøremål,
- at give barnet oplevelser og læring med baggrund i de voksnes viden og erfaringer,
- at der lægges vægt på venskaber børnene imellem.

 

 

 

 

Billede frra vuggestuen