Venteliste

Ledelsen af Gurreparkens Børnehus varetager administrationen af venteliste og indskrivning i henhold til § 13 i gældende vedtægter for Gurreparkens Børnehus.

 

Ventelisten er åben for alle børn - og herunder børn med særlige behov

 

Opskrivning på ventelisten bliver indført i nummereret orden efter tidspunkt for modtagelse af ansøgning. Opskrivning på venteliste kan tidligst ske ved registrering af barnets fødsel.

 

Det er gratis og ikke bindende at blive opskrevet på venteliste, men forældre opfordres til at give meddelelse til institutionen, hvis/når de ikke længere har behov for en plads.

 

Efter forældres afslag på en plads tilbudt efter den angivne behovsdato, kan barnet opskrives på ny nederst på ventelisten.

 

Opskrivning på ventelisten

Gå til opskrivning på ventelisten