Børnehuset

Velkommen til Børnehuset - 0-6 årige børn

 

I Gurreparkens Børnehus på Sabroesvej er der plads til ca. 54 børn.

Børnene er fordelt på en vuggestuegruppe og to børnehavegrupper.

 

Gurreparkens Børnehus ligger i et lejlighedsbyggeri tæt på centrum af Helsingør by. Vi ligger således både tæt på byen, men også skov og strand. På legepladsen er der plads til både fordybelse og de store armbevægelser, til det spontane og det planlagte. Der er gode bus- og togforbindelser tæt på børnehaven. Endvidere forefindes parkeringspladser lige ved døren.

Målsætningen for arbejdet i Gurreparkens Børnehus er, at skabe et trygt, varmt og udviklende miljø for børn, forældre og personale samt gennem integration, at fremme selvværd og respekt for forskelligheder.

 

Vi er nogle glade, varme voksne, der kan grine, kramme, trøste og forstå at sætte faste rammer omkring børnenes dagligdag, så­dan at Børnehuset bliver et rart og positivt sted at være.

 

Trygheden og den tætte kontakt imellem børn, forældre og personale er en vigtig grundsten for Børnehuset. Det giver tryghed og mulighed for, at vurdere hvad det enkelte barn har brug for i sin udvikling. Leder af Gurreparkens Børnehus Hanne Nielsen siger,

Jeg tror, at det betyder meget at vi er små. Det giver en anden form for omsorg og tryghed, at alle kender hinanden – både børn og voksne. Der er rummelighed, og plads til at være den du er”.

 

I Gurreparkens børnehus lægger vi vægt på en tryg og rar atmosfære. Den tætte kontakt mellem barnet og de voksne er vigtig for alle i institutionen. Den giver tryghed og mulighed for, at vurdere hvad det enkelte barn har brug for i sin udvikling.

 

Rummelighed, nærhed, omsorg, tryghed og fælles ansvar er
nøgleordene for det pædagogiske arbejde.

 

Dette opnås ved tydelige, nærværende og engagerede voksne, som med udgangspunkt i børnene, er igangsættende og inspirerende til et aktivt skabende miljø.

 

Vi tror på, at børn lærer meget om andre mennesker og om sig selv igennem leg.

 

Børnene skal tilegne sig sociale kompetencer ved at have mulighed for at indgå i sociale fællesskaber, både de selvvalgte venskaber og de voksenetablerede legegrupper. Personalet skal være opmærksomme på at støtte børnenes venskaber, og skabe muligheder for at de kan danne nye venskaber.