Billeder

På de følgende sider (brug menu under Billeder til venstre) kan venner, bekendte, samarbejdspartnere og andre interesserede finde udvalgte billeder fra livet i Gurreparkens Børnehus.

Forældre til børn i institutionen kan på Forældreintra finde flere billeder fra udflugter m.v.

Billede 1
Sidst opdateret 2. august 2011
Sabroesvej 4, 3000 Helsingør, Tlf.: 35 12 98 98